FAKTA & RÅD


Lär dig om mental hälsa före, under och efter graviditet i kunskapsbanken.  Här hittar du information, råd och 
evidensbaserad kunskap som hjälper dig att vara förberedd och påbörja din väg till bättre mental hälsa.

Förlossningsdepression


Hantera oro och ångest

Förlossningstrauma

Förebygga psykisk ohälsa 

Förlossningsrädsla

Självkänsla och självkritik

Postpartumplan

Självomsorg

Babyblues