OM MIGJag är legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala Universitet. Jag tar emot patienter för individuell- eller parterapi på min mottagning på Södermalm i Stockholm.
 

Jag är även författare och utbildar om psykisk hälsa hos kvinnor under och efter graviditet.

Kvalifikationer
Jag har en magisterutbildning från Uppsala Universitet där jag läst psykologprogrammet. Jag har utöver grundutbildningen gått flera specialistutbildningar i neuropsykologi, parterapi och psykoterapi för att fylla på 
min kompetens som psykolog. Utöver psykologi har jag även läst genusvetenskap, sociologi och specifikt om just kvinnohälsa.