OM MIG


Jag är legitimerad psykolog och författare med särskild inriktning på kvinnohälsa och relationer.
 

Jag arbetar främst med behandling av psykisk ohälsa hos kvinnor efter förlossning samt med parterapier. Jag föreläser och utbildar även om psykisk hälsa hos kvinnor under och efter graviditet.

Kvalifikationer
Jag har en magisterutbildning från Uppsala Universitet där jag läst psykologprogrammet. Jag har utöver grundutbildningen gått flera specialistutbildningar i neuropsykologi, parterapi och psykoterapi för att fylla på 
min kompetens som psykolog. Utöver psykologi har jag även läst genusvetenskap, sociologi och specifikt om just kvinnohälsa.