OM MIG

Jag är legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala Universitet. Jag har mångårig erfarenhet av arbete med ångest, depression och relationsproblem från såväl psykiatri, vårdcentral som privat klinik.

Jag är specialiserad på kvinnohälsa och har senaste åren arbetat med behandling av förlossningstrauma, förlossningsdepression och förlossningsrädsla. Jag är även författare och utbildar samt föreläser om psykisk hälsa och ohälsa hos kvinnor.


Mitt starka engagemang för kvinnors rätt till god vård springer ur närståendes upplevelser, patienters berättelser såväl som egna erfarenheter. Jag valde att specialisera mig på kvinnohälsa för att alla kvinnor ska få rätt vård och vet hur stor skillnad en effektiv behandling kan göra för psykiskt välbefinnande.

Kvalifikationer
Jag är legitimerad psykolog och har en magisterutbildning från Uppsala Universitet där jag läst det femåriga psykologprogrammet. Jag
har utöver grundutbildningen gått flera specialistutbildningar i neuropsykologi, parterapi och psykoterapi för att fylla på min kompetens som psykolog. Utöver psykologi har jag även läst genusvetenskap, sociologi och utbildat mig i kvinnohälsa.