TERAPI

Välkommen att boka en tid för modern och evidensbaserad terapi, individuellt eller tillsammans med din partner!

INDIVIDUELL TERAPI

1 200 kr I Session


Kontakten inleds alltid med ett kartläggningssamtal där du får beskriva vad du söker hjälp för, hur dina problem sett ut över tid samt hur din livssituation ser ut. Efter detta kommer vi göra en plan för behandlingen, vad fokus i terapin ska vara och vilken metod vi kommer att arbeta med.

PARTERAPI

1 600 I Session


I en parterapi kommer du och din partner tillsammans på samtliga besök. Kontakten kan syfta till att lösa problem i er relation, förbättra vissa aspekter av relationen för att förhindra framtida problem och få ett tillfälle att reflektera tillsammans kring hur ni är i ert förhållande.