TERAPITERAPI FÖR FÖRLOSSNINGSTRAUMA


En förlossningsupplevelse som varit negativ eller traumatisk påverkar en på många plan. Inte bara ens psykiska hälsa utan även ens föräldraskap, relation och möjliga framtida graviditeter kan påverkas starkt negativt.

Även om man inom sjukvården ofta erbjuds en genomgång av förlossningen är den sällan tillräcklig för att känslomässigt bearbeta en traumatisk förlossning. Jag erbjuder därför terapi för förlossningstrauma.

Kontakten inleds med ett kartläggnings-samtal och vi lägger gemensamt upp en plan för behandling. Behandlingen består av en KBT- baserad traumabearbetning där vi går igenom det som hänt och arbetar med hemuppgifter för att öka behandlingens effekt.

Ofta kan det räcka med ett fåtal samtal för att bearbeta det man varit med om och känna att man kan gå vidare. Boka gärna behandlingspaketet för ett förmånligare pris, det paketet brukar räcka för många.

Jag erbjuder terapi både på mottagning och online.


TERAPI
INDIVIDUELLT 


Lider du av psykisk ohälsa under graviditet eller efter förlossning? Eller känner du oro inför kommande förlossning? Jag erbjuder terapi för dig som lider av oro, ångest och nedstämdhet efter förlossningen. Ibland kan även tidigare problem eller trauman aktualiseras av att gå igenom en svår förlossning eller av att bli förälder vilket kan kräva behandling för att man ska må bättre.

Då jag arbetar med kvinnohälsa erbjuder jag även terapi för kvinnor oberoende av om man fött barn eller inte. Du är välkommen att boka tid om du lider av depression, ångest, självkritik eller relationsproblem. 

Kontakten inleds med ett kartläggningssamtal där du får beskriva vad du söker hjälp för, hur dina problem sett ut över tid samt hur din livssituation ser ut. Sedan lägger vi gemensamt upp en plan för behandling. Jag kombinerar KBT med känslofokuserad psykodynamisk behandling för att nå långsiktig förändring.

Jag erbjuder terapi både på mottagning och online.


TERAPI
FÖR PAR


Kontakten inleds med ett eller flera kartläggninssamtal. Besöken är vanligen 2-4 gånger i månaden beroende på era behov.  Min utgångspunkt i arbetet är att jämställda relationer är hälsosamma relationer vilket även genomsyrar terapiarbetet. 

Fokus i parterapin är att lösa grundorsaken till problemen ni har i relationen och förbättra kommunikationen. Jag arbetar främst med metoden
EFCT där målet är att nå långsiktig förändring genom att förbättra sättet ni kommunicerar med varandra och möjliggöra känslomässig öppenhet i er relation. Vi kommer att arbeta med konkreta övningar och jag använder mig även av min bok Relationsbibeln som arbetsmaterial.