TERAPI

Välkommen att boka en tid för modern och evidensbaserad terapi, individuellt eller tillsammans med din partner!

INDIVIDUELL TERAPI

Pris: 50 min - 1 300 kr 


Kontakten inleds med ett kartläggningssamtal där du får beskriva vad du söker hjälp för, hur dina problem sett ut över tid samt hur din livssituation ser ut. Om vi bestämmer oss för att inleda en terapi kommer vi träffas en gång i veckan. Hur lång terapi man behöver varierar beroende på de problem man söker hjälp för.

Jag arbetar främst med metoden ISTDP  som skapar förändring på djupet. Utgångspunkten är att obearbetade känslor gör att man fastnar i destruktiva mönster vilket kan skapa symptom som ångest, nedstämdhet, oro, självkritik, relationsproblem, smärta osv. Fokus i terapin är att lösa grundorsaken till symptom med målet att nå långsiktig förändring.

 Möjlighet finns till digitala besök om du önskar.

PARTERAPI

Pris: 60 min - 1 600 


Kontakten inleds med ett eller flera kartläggninssamtal. Om ni beslutar för att inleda en parterapi kommer ni tillsammans på samtliga besök. Besöken är vanligen 2-4 gånger i månaden beroende på era behov.  Min utgångspunkt i arbetet är att jämställda relationer är hälsosamma relationer vilket även genomsyrar terapiarbetet. 

Fokus i parterapin är att lösa grundorsaken till problemen ni har i relationen och förbättra kommunikationen. Jag arbetar främst med metoden EFCT där målet är att nå långsiktig förändring genom att förbättra sättet ni kommunicerar med varandra och möjliggöra känslomässig öppenhet i er relation. 

 Möjlighet finns till digitala besök om ni önskar det.