SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVKRITIK

Att bli förälder är en enorm omställning och ställer en inför helt nya utmaningar. Det är naturligt att behöva tid att anpassa sig till den nya rollen och de nya utmaningarna. Stöd från närstående och att man med tiden märker att man klarar av även svåra situationer gör att självkänslan och självförtroendet så småningom stabiliseras igen.

Många nyblivna mammor upplever dock att självkänslan försvagas betydligt och brottas med en hel del självkritik. Om man tidigare har haft svårigheter med inre kritik är det inte ovanligt att den återkommer med förnyad styrka när man känner sig sårbar, trött och osäker. Självkritik skiljer sig från en sund och konstruktiv självreflektion genom att den inte leder till utveckling utan istället kan öka ångest och självtvivel. Ofta ingår självkritik som en del av symtomen vid förlossningsdepression, det är då viktigt att söka hjälp så att man får rätt behandling.

Det finns också en hel del strategier man själv kan tillämpa för att hantera sin självkritik

 1. Bli medveten om dina negativa tankar
  Att reflektera över de negativa tankarna är ett viktigt första steg. Förutom att ifrågasätta tankarna kan det vara användbart att identifiera de triggers eller situationer som framkallar dem. Ökar självkritiken på kvällen när du är utmattad eller när det är svårt att trösta bebisen? Har du så höga förväntningar på dig att de är orimliga att nå? Att identifiera triggers kan göra det lättare att förstå vad som väcker självkritiken och hantera den.

 2. Öva på att prioritera dina behov och sätta gränser 
  Att lära sig att säga nej och sätta gränser är avgörande för att bevara sin egen energi och välmående, särskilt som nybliven förälder. Det handlar inte bara om att respektera sina egna behov utan också att acceptera dina känslor. Det är viktigt att sätta gränser för att respektera sitt eget värde och ta sina känslor på allvar.

 3. Öva din självmedkänsla
  Att utveckla en mer medkännande attityd gentemot sig själv är avgörande för att motverka självkritik. Att vara snäll mot sig själv och ge sig själv utrymme att känna och hantera sina känslor är en viktig del av denna process.

 4. Stanna upp
  Att öva på att vara i nuet kan hjälpa till att bryta mönster av överanalyserande och oro över framtiden. Genom att fokusera på nuet kan man minska stress och ångest och istället uppskatta de ögonblick som de är. Självkritik handlar ofta om framtida bekymmer eller ånger över tidigare "misslyckanden". Genom att stanna upp och vara närvarande i ögonblicket är det dock sällan något akut att bekymra sig över.

 5. Ta hand om dig själv
  Att prioritera aktiviteter som ger glädje och välbefinnande är avgörande för att öka självkänslan och självförtroendet. Det handlar om att tillåta sig själv att njuta av livet utan prestationskrav eller förväntningar från andra. Att vara förälder är krävande och svårt, det är därför avgörande för ens psykiska hälsa att man också skapar utrymme för sig själv där man kan andas och slippa krav.

 6. Öppna dig för andra
  Att omge sig med stödjande människor kan ha en stor positiv inverkan på självkänslan och välmåendet. Relationer som bygger på ömsesidig respekt och uppskattning kan bidra till att stärka ens självbild och självförtroende. Det kan även vara till hjälp att höra från andra att de också har kämpat med vissa aspekter av föräldraskapet, vilket kan ge en mer realistisk bild av föräldraskapet och sänka kraven på en själv.

 7. Sluta jämför
  Att sluta jämföra sig med andra är en viktig del i att frigöra sig från självkritik. Det handlar om att fokusera på ens egna framsteg och prestationer istället för att ständigt mäta sig mot andra. För många är det hjälpsamt att lägga bort telefonen då jämförelsen med andra på sociala medier oftast blir orättvis.

 8. Flytta fokus
  Att reflektera över ens egna styrkor och positiva egenskaper kan bidra till att öka självkänslan och självförtroendet. Det hjälper hjärnan att skifta fokus från ens upplevda brister och hjälpa hjärnan att faktiskt se verkligheten mer nyanserat. 

 9. Öva på att inte bry dig om vad andra tycker
  Att lära sig att släppa behovet av yttre godkännande och istället fokusera på ens egna välmående är avgörande för att minska självkritik. Fokusera på det som fungerar för er familj och strunta i vad andra verkar tycka eller vad du tror att man borde göra.