FÖRLOSSNINGSTRAUMA

Att föda ett barn är för det flesta en av de största och mest betydelsefulla upplevelserna i livet. En förlossning är fysiskt och mentalt utmanande för alla, när förutsättningarna för en trygg förlossning inte är rätt eller när något inte går som tänkt, kan förlossningsupplevelsen bli en traumatisk händelse som påverkar deras fysiska och psykiska hälsa på lång sikt. 

Förlossningstrauma är en verklig och ofta förbisedd konsekvens av en komplicerad förlossning eller en upplevelse där kvinnan känner sig rädd, hjälplös eller övergiven. Det kan vara resultatet av en rad olika faktorer, inklusive medicinska komplikationer, bristande kommunikation från vården eller en känsla av att ens önskemål och preferenser inte respekterades under förlossningen. Det handlar inte om vad som hänt utan om hur rädd eller maktlös den födande känt sig.

Symtomen på förlossningstrauma kan variera från person till person, men de inkluderar ofta ångest, depression, flashbacks från förlossningen, sömnsvårigheter och mardrömmar, svårigheter att slappna av och kroppsliga spänningar, svårigheter att knyta an till barnet eller undvikande av situationer som väcker minnen från förlossningen. Det får även långsiktiga konsekvenser då många tvekar inför att våga bli gravida och föda barn igen.

Kvinnor med förlossningsrädsla löper ökad risk att utveckla traumareaktioner efter förlossning och studier uppskattar att 1-7% av alla kvinnor drabbas. Det finns även en hög samsjuklighet mellan förlossningsdepression och traumareaktioner efter förlossning. Det är därför viktigt att få en noggrann bedömning för att skilja på de olika symtomen så man får rätt behandling.

Även om symtom ofta mildras över tid kan de för många kvinnor vara överväldigande och svåra att hantera på egen hand. Oftast erbjuds man en genomgång av förlossningen med sin barnmorska men detta räcker oftast inte för att fullt ut bearbeta det man varit med om och känslorna det väckt. Det är viktigt att kvinnor som upplever förlossningstrauma får adekvat stöd och vård. Detta kan inkludera terapi, stödgrupper med kvinnor som gått igenom liknande upplevelser, och medicinsk behandling vid behov. Att prata om ens upplevelser och känslor med en psykolog kan vara ett viktigt första steg mot läkning och återhämtning.