KONSULTTJÄNSTER

Jag arbetar konsultativt inom sjukvården samt även med företag inom andra branscher.
Nedan kan du se de tjänster jag erbjuder företag. 

UTREDNING & BEDÖMNING


Jag erbjuder neuropsykiatriska utredningar konsultativt hos företag inom sjukvården. Jag har stor erfarenhet av utredningsarbete och har arbetat med såväl breda utredningar och personlighetsbedömningar inom specialistpsykiatrin som mer avgränsade utredningar hos ungdomar och vuxna. 

HANDLEDNING

Jag har handlett studenter och personal inom sjukvården och även arbetat konsultativt med handledning mot företag inom andra branscher. Behöver Ert företag handledning är ni välkomna att kontakta mig för att diskutera ett samarbete.

ÖVRIGA SAMARBETEN


Är Ert företag i behov av psykologisk kunskap? Jag har gjort flera innehållssamarbeten för tv, reklam, tidningar samt  appar och är alltid intresserad av nya spännande uppdrag.