HANTERA ORO & ÅNGEST

Att gå igenom en graviditet och förlossning kan vara en emotionell berg- och dalbana. Många känner sig oroliga på olika sätt både före och efter förlossningen. Oro kan dyka upp kring en rad olika områden, såsom kroppsliga förändringar, barnets hälsa, förlossningsprocessen, och hur man kommer klara av föräldraskapet, hur relationen kommer att påverkas av föräldraskapet, amning och sömnbrist. Det är helt normalt att känna oro inför sådana stora förändringar i livet, eftersom det är en period av osäkerhet och nya erfarenheter.

För vissa kan oron ta överhanden och påverka den psykiska hälsa negativt. En betydande del, ungefär 10-25%, av gravida eller nyblivna föräldrar upplever en känsla av oro. Denna oro kan vara kopplad till fysisk eller psykisk ohälsa, vilket kan leda till att orostankarna tar över och dominerar ens tankar och känslor. Överdriven oro kan leda till rastlöshet, spänningar, irritabilitet, sömnstörningar samt svårigheter med att koncentrera sig.

Det kan vara till stor hjälp att prata med någon man litar på, vare sig det är vänner, familj eller professionella såsom en barnmorska eller BVC-sköterska. Om du känner att din oro börjar påverka din vardag på ett negativt sätt är du välkommen att boka en tid för att få stöd och vägledning.

För att själv hantera överdriven oro finns några användbara strategier:

  • Självomsorg: Att minska sin sårbarhet genom att ta hand om sig själv är avgörande för att hantera överdriven oro. Fysisk aktivitet, regelbundna måltider, att ägna sig åt intressen man normalt tycker om samt god sömn vara viktiga för att hantera oro.

  • Orosdagbok: Att skriva ner sina oroande tankar och när de uppstår kan hjälpa i att identifiera mönster och triggers för vår oro. Om du noterar att det är vissa teman som du återkommande oroar dig för eller att oron ofta uppstår på kvällen när du är trött kan du börja hitta strategier för att lindra oron.

  • Treminutersregeln: Denna regel hjälper oss att bli medvetna om när vi fastnar i oro och ger oss en chans att bryta det mönstret genom att ställa oss frågan: Löser jag ett verkligt problem eller fastnar jag i grubblande och ältande? Det är ett bra sätt att också begränsa hur mycket tid man ägnar åt att googla och läsa på om sådant man är orolig för.

  • Stanna i nuet: Genom att rikta vår uppmärksamhet till det som händer i nuet kan vi lära oss att lämna bakom oss oroande tankar och fokusera på det som faktiskt pågår runt omkring oss. Lägg märke till så många detaljer som möjligt när du fokuserar på vart och ett av dina sinnen. Det lugnar ofta en orolig hjärna och stillar orostankar.

  • Andningstekniker: Djupandning och medveten andning kan hjälpa oss att slappna av och komma tillbaka till nuet när vi känner oss överväldigade av oro.