FÖRLOSSNINGSRÄDSLA


För många kvinnor är tanken på att föda ett barn en källa till stor glädje, förväntan och viss nervositet. För många kan dock tanken på den stundande förlossningen leda till stark rädsla och ångest. Förlossningsrädsla är ett vanligt tillstånd och man uppskattar att ungefär 15-20% av alla gravida upplever någon form av förlossningsrädsla. Rädslan kan var mild och leda till lättare oro och ångest medan det för andra leder till så stark rädsla att man inte klarar av att fungera som vanligt. Obehandlat kan förlossningsrädsla  få långtående konsekvenser om man inte får rätt stöd och hjälp. 

Primär förlossningsrädsla är när rädslan och oron för förlossningen uppstår hos en förstföderska. Rädslan kan komma ur en rädsla för det okända, för kontrollförlust, smärta, tidigare trauman, sjukhusrädsla eller andra faktorer utan att ha upplevt en förlossning tidigare. Sekundär förlossningsrädsla, å andra sidan, utvecklas efter en tidigare traumatisk förlossningsupplevelse eller efter att ha bevittnat eller hört om negativa förlossningsberättelser från andra. Denna typ av rädsla kan vara starkt påverkad av tidigare upplevelser och kan yttra sig som rädsla för upprepning av tidigare komplikationer eller traumatiska händelser. 

Oavsett om det är primär eller sekundär förlossningsrädsla är det viktigt att söka stöd och hjälp för att hantera detta. Obehandlad förlossningsrädsla kan öka risken för psykisk ohälsa efter förlossningen, inklusive förlossningsdepression och ångest. Det är därför viktigt att kvinnor som kämpar med förlossningsrädsla får det stöd och behandling de behöver för att känna sig trygga och förberedda inför förlossningen. 

Vårdpersonal som möter gravida är utbildade i att fånga upp förlossningsrädsla och det finns vissa rutiner man följer i omhändertagandet av den som lider av förlossningsrädsla. Ofta erbjuds man samtal och det görs en tydlig planering så att den födande ska känna sig mer trygg.

Det finns några saker man också kan göra själv för att hantera sin rädsla inför förlossning.

  1. Fundera: En ordlös rädsla är svår att hantera och få hjälp med. Börja därför med att skriva ner så konkret som möjligt vad du är rädd för.

  2. Utbilda dig själv: Lär dig så mycket du kan om förlossningsprocessen genom att läsa pålitlig information och prata med vårdpersonal eller doulor. För många är det lugnande att få saklig kunskap.

  3. Mental och fysisk förberedelse: Utforska avslappningsmetoder och andningstekniker för att hantera intensiteten i en förlossning såväl som eventuell ångest. Träna lämpliga övningar för att stärka din kropp och bygga upp uthållighet inför förlossningen. Regelbunden motion kan också bidra till att minska stress och öka välmåendet.

  4. Samtala: Prata öppet och ärligt med din partner, familj eller vänner om dina rädslor och känslor. Ibland kan bara att dela dina känslor hjälpa till att lindra rädslan.

  5. Födelseklasser: Delta i födelseklasser eller förberedande kurser för att förstå processen och få stöd från andra kvinnor som går igenom samma sak.

  6. Skapa en födelseplan: Identifiera vad dina rädslor handlar om och förbered dig så du känner ökad känsla av kontroll. Genom att skriva ner dina önskemål och förväntningar inför förlossningen kan du känna dig mindre orolig och mer förberedd.

  7. Hantera oron: Att hantera oron och undvika att överdrivet läsa på kan vara ett effektivt sätt att minska förlossningsrädslan då för mycket information kan förstärka rädslan och skapa ytterligare ångest. Att välja att begränsa sin exponering för skrämmande berättelser eller detaljerade beskrivningar av skräckhistorier kan hjälpa i att inte öka oron. 

  8. Sök professionellt stöd: Prata med en doula, psykolog eller annan specialist som kan hjälpa dig att hantera din rädsla på ett effektivt sätt. De kan erbjuda stöd, vägledning och verktyg för att hantera förlossningsrädslan.