FÖREBYGGA PSYKISK OHÄLSA


Precis som med all psykisk ohälsa finns det sällan en enskild orsak till att man drabbas av förlossningsdepression. Ofta samverkar många olika faktorer i utvecklingen av depressionen. Kvinnor som tidigare varit deprimerade, lider av annan psykisk ohälsa, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller har släktingar som drabbats av förlossningsdepressioner löper ökad risk för att drabbas. Vet man om att man har sådana riskfaktorer bör man redan under graviditeten försöka ge sig själv så goda förutsättningar som möjligt att landa mjukt i föräldraskapet och förebygga att psykisk ohälsa utvecklas.


  • Sök stöd: Var öppen med din sårbarhet och eventuella sjukdomshistoria i kontakt med vården. På så sätt kan du få rätt stöd och tidiga symtom kan fångas upp i god tid. Vissa har god hjälp av samtalsstöd under graviditet och efter varför det är bra att etablera en kontakt i god tid.

  • Postpartumplanen: Många blivande mammor lägger mycket tid och energi på att planera för sin förlossning, skriva förlossningsbrev samt läsa på om hur de bäst ska ta hand om sin nyfödda. Efter förlossningen tenderar all uppmärksamhet att riktas mot bebisen, och mamman själv, som behöver återhämtning, vila och stöd, glöms ofta bort. Det är därför viktigt att göra en postpartumplan för alla, men särskilt om man löper ökad risk för förlossningsdepression, för att ge sig själv goda förutsättningar för återhämtning.

  • Fysisk aktivitet: Lättare fysisk aktivitet som promenader eller yoga kan hjälpa till att minska stress och främja välbefinnandet. Att integrera regelbunden motion i ens dagliga rutin kan vara en viktig del av att förebygga förlossningsdepression.

  • Stöd från närstående: Att ha ett starkt stödnätverk av familj, vänner och partner är avgörande för att hantera de utmaningar som kan uppstå under den postpartum-perioden. Att prata öppet med ens närstående om ens behov och känslor kan hjälpa till att bygga upp en känsla av gemenskap och stöd. Ensam är inte stark utan alla behöver stöd under denna period, särskilt om man vet med sig att man har en sårbarhet för psykisk ohälsa. 

  • Sömn och vila: Att prioritera sömn och vila är viktigt för både fysisk och mental hälsa. Det är dock viktigt att hitta en balans mellan sömn och aktivitet då även passivitet och isolering kan bidra till utvecklingen av psykisk ohälsa.

  • Kost och näring: Att äta en balanserad kost rik på näringsämnen kan hjälpa till att stabilisera humöret och energinivåerna. Att planera och förbereda näringsrika måltider i förväg kan vara till stor hjälp för att säkerställa att man får tillräckligt med näring under den postpartum-perioden.